WE ARE EXPEDITION MONDIAL

At Expedition Mondial we have a vast experience in building capacity and working with service design in a wide range of businesses and fields. We are the happiest when we get to work closely with our collaborating clients, adjusting our approach and methods to better fit and benefit their environment and needs!

Jessica Mannerstål

Service Designer | Capacity Builder | Business Designer: Consultant

Min erfarenhet är att en kunddriven verksamhet är snabbfotad vid beslut, träffsäker vid nyutveckling och kostnadseffektiv. Det tar jag med mig in i arbetet tillsammans med uppdragsgivaren.

Mitt intresse för kunddriven affärsutveckling eller service design, grundar sig i den värdeökning och effekt vi får ut genom att involvera kunderna och verksamheten i utveckling av nya tjänster. Först då förstår vi kunderna på djupet och vilken förändring som ska till för att uppnå reell effekt. Återkommande citat från mina projektgrupper ”Du gör det svåra, enkelt och förståeligt” och ”Du får oss att våga mer” är det som ger mig arbetsglädje.

Welcome to Expedition Mondial, we are Service Designers

Expedition Mondial AB

℅ Norrsken House
Birger Jarlsgatan 57 C
Postbox 35
113 56 Stockholm